AKTUALNOŚCI:

mar 2, 2017

Na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW planowane jest uruchomienie 4-letnich studiów doktoranckich z biologii (studia III stopnia).

lut 10, 2017
Na profilu facebookowym Koła Naukowego Biotechnologii BioX pojawiła się relacja z wykładu "Wykorzystanie analiz DNA drzew leśnych w biogospodarce i kryminalistyce", który wygłosił dr hab. Artur Dzialuk na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
wszystkie aktualności »

START

 

STRAŻ LEŚNA

Katedra Genetyki UKW wykonuje badania DNA drzew, które pozwalają na udowodnienie winy i skazanie sprawców nielegalnego wyrębu i uszkodzeń drzew a także kradzieży drewna (w tym ze stosu).

 

 

OFERUJEMY ANALIZY OŚMIU GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH,

 

W TYM JAKO JEDYNI W POLSCE:

 

analizy DNA LIMBY

 

oraz analizy DNA w przypadku kradzieży ze STOSU.

 

 

 

 

 

FIRMY BUDOWLANE I OGRODNICZE
Nasze ekspertyzy mogą być również wykorzystane przez firmy likwidujące szkody budowlane powodowane przez drzewa, bowiem potrafimy udowodnić, że mur, przewody kanalizacji czy nagrobki na cmentarzach niszczone są przez korzenie konkretnego drzewa. W takiej sytuacji możliwe jest precyzyjne wycięcie drzewa, które powoduje szkody, chroniąc drzewa sąsiednie.

 

FIRMY UBEZPIECZENIOWE i KANCELARIE ADWOKACKIE
W związku z rosnącą liczbą prób wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych, analizy DNA mogą być wykorzystane do udowodnienia (lub wykluczenia), szkody powstałej po zderzeniu pojazdu z konkretnym drzewem. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie na miejscu zdarzenia fragmentów drewna na uszkodzonym samochodzie (np. na zderzaku) oraz pobranie drewna z drzewa, w które uderzył pojazd.

 

POLICJA, PROKURATURA, SĄDY
Lasy, zajmując w Polsce blisko 30% powierzchni kraju, bywają nie tylko obiektami, ale czasem także świadkami wykroczeń i przestępstw (morderstw, pobić, zgwałceń). W wielu przypadkach istnieje realne prawdopodobieństwo odnalezienia i zabezpieczenia śladów popełnionego czynu (fragmentów drewna, igieł lub liści na ciele lub w pojeździe ofiary/podejrzanego), które można porównać z drzewami rosnącymi na miejscu zdarzenia. W ten sposób możliwe jest powiązanie ofiary/podejrzanego z miejscem zdarzenia, co daje organom ścigania możliwość szybkiego testowania hipotez śledczych. Przykład takiej sprawy prowadzonej przez nas  tutaj.

Nasze analizy pozwalają ponownie przyjrzeć się sprawom, które znalazły się w policyjnym archiwum z powodu niewykrycia sprawcy. Jeśli jak dowód pojawił się tam liść czy drzazga, to pomimo upływu wielu lat, możliwa jest analiza ich DNA. Oznacza to, że warto by na miejscu zbrodni czy przestępstwa technicy policyjni przyglądali się także drzewom i wszelkim elementom z nich pochodzącym, bo i one mogą stanowić doskonały materiał dowodowy. Przykład literaturowy oraz nasza ekspertyza.


 

PIERWSI W POLSCE
Jesteśmy pionierami badań DNA drzew leśnych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pierwszą ekspertyzę wykonaliśmy w 2005 roku, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Problems of Forensic Sciences. O naszych usługach informujemy zarówno na specjalistycznych konferencjach naukowych jak i szerszą opinię publiczną wykorzystując prasęradio i film. Organizujemy również szkolenia

 

DOŚWIADCZENIE I ZAUFANIE
Już od dziewięciu lat, w sprawach o kradzież i niszczenie drzew, z naszych opinii korzystają sądy, policja, prokuratura, Straż Leśna, jednostki Lasów Państwowych.

Występujemy jako biegli instytucjonalni, tzn. ekspertyzę wystawia Katedra Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dowody z opinii Katedry Genetyki UKW są dowodami twardymi (tzn. niepodważalnymi), uznawanymi przez polskie sądy.

Jesteśmy biegłymi niezależnymi od stron postępowania sądowego. Nasze opinie doprowadziły do wydania zarówno wyroków skazujących jak i uniewinniających. O nasze ekspertyzy może wnosić zarówno oskarżenie, obrona, jak i instytucje czy osoby prywatne.

 

WYRÓŻNIENI

Zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu "15 najbardziej kreatywnych w nauce" przygotowanym przez magazyn Brief.

 

 

NIEPODWAŻALNY DOWÓD
Wykorzystujemy własną, unikalną metodę analiz DNA drzew leśnych, która powstała w trakcie realizacji grantu finansowanego ze środków budżetowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt: Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym.

Nasza metoda polega na analizie kilkunastu markerów DNA jądrowego dla siedniu gatunków drzew, dzięki czemu uzyskane profile genetyczne są unikalne niczym numer PESEL lub odcisk palca człowieka. UWAGA: Firmy konkurencyjne oferują analizy zaledwie kilku markerów, przez co nie mogą zagwarantować unikalności uzyskanych profili genetycznych drzew i unikają podawania konkretnych wartości liczbowych.

Tymczasem, stosowana przez nas metoda pozwala na stwierdzenie, że odnalezienie w Polsce dwóch drzew tego samego gatunku, posiadających identyczny profil genetyczny jest niemalże niemożliwe.

Dla poszczególnych gatunków drzew, prawdopodobieństwo identyczności przez przypadek (PID) przybiera konkretne wartości:


dąb szypułkowy - PID = 2,72 × 10-16        czyli PID = 0,0000000000000272%
dąb bezszypułkowy - PID = 1,58 × 10-15  czyli PID = 0,000000000000158%
buk zwyczajny - PID = 5,74 × 10-18          czyli PID = 0,000000000000000574
sosna zwyczajna - PID = 1,82 × 10-18      czyli PID = 0,00000000000000018%
świerk pospolity - PID = 6,20 × 10-21       czyli PID = 0,00000000000000000062%
jodła pospolita - PID = 2,55 × 10-18          czyli PID = 0,000000000000000255%
modrzew europejski - PID = 7,76 × 10-23 czyli PID = 0,00000000000000000000776%

limba - PID = 4,52 x 10-8                                     czyli PID = 0,00000458%

olsza czarna - PID = 1,6 x 10-7                   czyli PID = 0,000016%

 

 

PORÓWNAJ TE WARTOŚCI Z OFERTĄ KONKURENCJI !!!

 

 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?